Colgate - elmex - meridol

KREDITOVANÝ ON-LINE KURZ
"Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?"

Na www.prolekare.cz máte možnost absolvovat kreditovaný on-line kurz vztahující se k proběhlému webináři. Doc. MUDr. Koberová – Ivančaková, CSc. názorně a vysoce odborně v kurzu vysvětluje úlohu sacharidů při vzniku zubního kazu a doporučuje vhodná výživová opatření z hlediska prevence zubního kazu. Kromě zubního kazu a jeho prevence je v kurzu věnován prostor i nekariogennímu poškození skloviny, které může vzniknout následkem konzumace kyselých nápojů nebo u dětí s gastroezofageálním refluxem. V rámci kurzu jsou uvedeny příklady z preventivního programu "Zdravý úsměv", který v České republice probíhá jíž 20 let. Kurz je doplněn testem, který obsahuje 20 otázek.

Kurz lze doporučit zubním lékařům, studentům zubního lékařství, dětským lékařům i praktickým lékařům. Je velmi vhodný pro farmaceuty, dentální hygienistky i ostatní zdravotnický personál.

Přejděte na kurz

Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1988). Je držitelkou atestace v oboru stomatologie (1991), dětské stomatologie (1996) a klinického zubní lékařství (2013) a docentkou stomatologie (2011) na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1992); při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost. Ve svém výzkumu a odborné práci se soustřeďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření dočasného chrupu a péči o dětské pacienty s chronickými systémovými chorobami. Téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství a postgraduálním vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní lékařství. Řadu měsíců působila na zahraničních pracovištích (ACTA, Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for dental research, Iowa, USA). Napsala více než 100 vědeckých prací, pět monografií a velké množství oponentur. Byla hlavním řešitelem či spoluřešitelem 9 výzkumných projektů. V České republice a v zahraničí přednesla přes 250 odborných sdělení. Působí jako koordinátorka a odborný garant preventivního programu „Zdravý úsměv“, který v České republice probíhá již 20 let.

Je spoluautorkou odborné publikace „Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže“. Je členkou výboru České společnosti pro dětskou stomatologii, zastupuje Českou republiku v radě komisařů EAPD ( European Academy of Paediatric Dentistry) a ACFF (Aliance for a Cavity Free Future).

Společně s doc. MUDr. Vlastou Merglovou, CSc. je autorkou knihy určené studentům zubního lékařství a praktickým zubním lékařům „Dětské zubní lékařství“.