Colgate - elmex - meridol

Nová doporučení v prevenci zubního kazu

Odborníci připravili nová doporučení a postupy pro dětskou stomatologii. Usnadní prevenci zubního kazu

Praha, 17. 3. 2016 – Dětské zubní lékařství se posunulo zase o krok vpřed. Přední čeští odborníci sestavili sjednocená doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže. Dokument je první svého druhu v ČR a nabízí ucelený návod, jak postupovat při preventivní péči o ústní zdraví u nezletilých. Podstatnou součást ochrany před zubním kazem představuje tzv. fluoridace, jejíž pomocí lze zvýšit odolnost zubní skloviny. Podle průzkumu ji však zubní lékaři příliš nenabízí a pacienti o ni nežádají.

Odborná veřejnost v tuzemsku dosud postrádala jednotnou metodiku týkající se prevence vzniku zubního kazu. V důsledku chybějících všestranných doporučení je snaha o zlepšení ústního zdraví u dětí a mládeže nejednotná. Tomu má zamezit nový dokument, na jehož vzniku se podíleli přední čeští odborníci preventivního zubního lékařství. "Jedná se o první komplexní publikaci, která vznikla na základě vědeckých důkazů. Naším cílem bylo sestavit základní schéma rozhodovacího procesu a forem preventivních opatření k zabránění vzniku a progrese kazivých lézí u dětí a mládeže," upřesňuje spoluautorka Doporučených postupů docentka Vlasta Merglová.

Publikace, jejíž vznik iniciovaly Stomatologická společnost ČLS JEP, Aliance pro budoucnost bez zubního kazu a Česká společnost pro dětskou stomatologii, formuluje konkrétní doporučení pro jednotlivé věkové skupiny dětí. "Preventivní opatření musí být aplikována ve vzájemné vyváženosti, vždy ale podle potřeb konkrétního pacienta. Vedle nashromážděných anamnestických dat je nutné vzít v potaz konkrétní období předškolního nebo školního věku dítěte i očekávání, která má pacient, potažmo jeho rodiče od odborné péče," přibližuje za autorský kolektiv Doporučených postupů docentka Romana Koberová Ivančaková. Kromě sjednocení metodiky v dětské stomatologii tak má dokument rovněž sjednotit informace, které se prostřednictvím zubních lékařů dostávají rodičům. Ti by se v ordinaci měli mimo jiné dozvědět, jaké jsou možnosti prevence zubního kazu, kdy začít u dětí s ústní hygienou, jak často a jakým způsobem čistit zuby, na které potraviny si děti mají dát pozor a kolik fluoridů by měla obsahovat zubní pasta vhodná pro jednotlivé věkové kategorie.

Právě fluoridy jsou jedním z podceňovaných pomocníků při prevenci zubních kazů. "S fluoridovou prevencí máme velmi dobrou klinickou a epidemiologickou zkušenost již několik desítek let. Fluoridy mají schopnost podporovat rovnováhu demineralizačních a remineralizačních procesů na povrchu tvrdých zubních tkání a vytvářejí tak ochrannou vrstvu, která posiluje odolnost zubní skloviny a snižuje riziko vzniku zubního kazu," uvádí profesor Zdeněk Broukal a dodává: "Nejúčinnější z forem fluoridové prevence je lokální aplikace fluoridových prostředků."

Na vybrané formy fluoridace má v rámci preventivní prohlídky nárok každý z nás jednou (děti pak dvakrát) ročně ze zdravotního pojištění. Jak ukázal nedávný průzkum agentury Datank , povědomí o fluoridaci hrazené pojišťovnou není u pacientů příliš velké. Více než polovina dotázaných o této možnosti nevěděla a 91 % všech respondentů doposud svého lékaře o fluoridaci nepožádalo. Zubní lékaři ji zároveň příliš nenabízí – 68 % dotazovaných uvedlo, že se nikdy nesetkalo s nabídkou fluoridace ze strany svého zubního lékaře.

Posílit zubní sklovinu je ovšem možné i v domácím prostředí, a to jak každodenním používáním vhodné zubní pasty s dostatečným obsahem fluoridů, tak i aplikací účinných fluoridačních přípravků dostupných v lékárnách (např. elmex geleé). Z průzkumu vyplynulo, že 64 % respondentů používá některý z prostředků zubní péče s obsahem fluoridů. Nejčastěji se jedná o zubní pastu, minimálně dvakrát denně si s ní vyčistí zuby 73 % dotázaných. Zcela opačná je situace u zubních gelů s vyšším obsahem fluoridů, zkušenost s tímto prostředkem má pouze 31 % dotázaných. Dalších 27 % si nebylo jistých, zda jejich prostředek obsahuje fluoridy či nikoliv. Správnou definici fluoridace pak dokázalo v průzkumu určit 94 % respondentů.

Jiří Hannich
Bison & Rose
   jiri.hannich@bisonrose.cz
   731 624 845